:امروز
1397/1/3
شمسی
|
:تعدادبازدیدکنندگان
65442نفر

بستن همه | باز کردن همه

ریاست بیمارستان
معرفی ریاست بیمارستان
نام و نام خانوادگی : فرهاد سرابندی
تاریخ تولد :1348/03/16
محل تولد : تهران
تخصص : دکترای تخصصی طب کودکان
شماره نظام پزشکی : 58633
سوابق تحصیلی
دکترای حرفه ایی پزشکی عمومی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
دکترای تخصصی طب کودکان : دانشگاه علوم پزشکی ایران
سوابق اجرایی
معاون آموزشکی دانشگاه پزشکی : 1377 - 1380
مدیر درمان دانشگاه : 1380 - 1381
رئیس اداره امور بیمارستان های دانشگاه : 1384 - 1387
ریاست بیمارستان امیرالمومنین : 1387 - 1392
معاونت درمان دانشگاه : 1392 - 1393
ریاست بیمارستان امیرالمومنین : 1393 - تاکنون
معاونت توسعه و منابع بیمارستان
معرفی معاونت توسعه و منابع بیمارستان
نام و نام خانوادگی : علی احمدی
تاریخ تولد :1345/04/22
محل تولد : تهران
مدرک : دکترای حرفه ایی پزشکی
شماره نظام پزشکی : 59376
سوابق تحصیلی
دکترای حرفه ایی پزشکی عمومی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
سوابق اجرایی
مدیر برنامه ریزی و درمانی آموزش واحد پزشکی : 1389 - 1391
مدیر برنامه و بودجه واحد پزشکی : 1391 - 1392
رئیس درمانگاه قدس : 1392 - 1393
مدیر بیمارستان امیرالمومنین : 1393 - 1394
معاونت توسعه و منابع بیمارستان فرهیختگان : 1394 - 1395
معاونت توسعه و منابع : 1395 - تاکنون
رئیس دفتر ریاست بیمارستان
معرفی رئیس دفتر ریاست بیمارستان
نام و نام خانوادگی : لیلا طاووسی
مدرک تحصیلی : کارشناس مدیریت برنامه ریزی
تلفن مستقيم و دورنگار رياست بيمارستان
تلفن مستقيم و دورنگار رياست بيمارستان
تلفن : 55346318
دورنگار : 55346301