:امروز
1396/12/4
شمسی
|
:تعدادبازدیدکنندگان
62973نفر
لیست اسامي پاراكلينيكهاي بيمارستان اميرالمومنين
داروخانه
رادیولوژی
سی تی اسکن
آزمایشگاه
بانک خون
پاتولوژی
تغذیه و رژیم غذایی
دندان پزشکی
ادیومتری
نوارمغزی
نوارعصب وعضله
تراکم استخوان
تست ورزش
اکو
کولونوسکوپی
آندوسکوپی
متاکولین تست
سونوگرافی دایلر
استروپوسکوپی
اسپیرمتری