:امروز
1397/1/3
شمسی
|
:تعدادبازدیدکنندگان
65442نفر

بستن همه | باز کردن همه

سی سی یو
آی سی یو
اتاق عمل
اطفال
اورژانس
جراحی
داخلی
دیالیز
زایمان
آشنایی با بخشها در بدو ورود
راهنمای آشنایی با آیین و مقررات بخش ها
فرم آموزش زمان ترخيص
ليست کد محتوای نیاز آموزشی بخشها
نکات پیشگیرانه
آموزش اعتبارسنجی
آموزش اعتبار سنجي جهت دانشجويان
آموزش اعتبار سنجي95
آموزش سلامت سال95
سیگار 4000 ماده سمی داره و هر قلیان معادل 100 نخ سیگاره
فیلم سیگار
کلیپ سیگار
کلیپ عوارض سیگار
نتيجه مصرف قليان
آماده سازي وتزريق انسولين
توصیه هایی طلایی برای پیشگیری از زخم پای دیابتی
دیابت چیست
گلوکومتر
چک لیست ارزیابی صلاحیت و مهارت های تخصصی پرستاران جدیدالورود