:امروز
1397/1/3
شمسی
|
:تعدادبازدیدکنندگان
65442نفر
معرفي كادر پرستاري و مامايي نمونه سال 1396 بيمارستان اميرالمومنين (ع) در روز پرستار
در آیین تجلیل از مقام پرستار که باحضور دکتر عامريون رئیس بيمارستان، معاونت توسعه منابع، مديره پرستاري، و جمعي از پرستاران در بخشهاي بیمارستان اميرالمومنين برگزار شد، در اين مراسم تعدادي از پرسنل پرستاري و مامايي بعنوان پرستاران نمونه سال 1396 در بيمارستان اميرالمومنين معرفي شدند .